Katkılarınızı Bekliyoruz

Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimizin gayesi, okurlarımız için bir okul olmak, onların zihnen, kalben ve ruhen derinleşmesine hizmet etmek, kültürel birikimimizi şirkten uzak bir dil ve üslupla gelecek nesillere aktarmak ve irfanî mirasımızın özümsenmesine katkıda bulunmaktır.

Dergimiz ilmî ve kültürel konularda nesir çalışmalarına ve şiirlere yer vermektedir. Bize ulaşan çalışmalar, yayın heyetlerimiz tarafından incelenmekte, uygun görülenler yayın planına eklenmekte ve son okumada, gerekli görülen değişiklikler yapılmaktadır.

Şiirleri değerlendirirken dikkat ettiğimiz kıstaslar:

 • Çalışmanın daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması.
 • Vezin ve kafiye kadar mânâ ve mesaja da önem verilmesi.
 • Karamsarlık ve çözümsüzlüğün aşılanmaması, kaderin tenkit edilmemesi, ümit verici bir üslup kullanılması.
 • Sıradan ifadelerin bulunmaması.
 • Kavramların insicamlı bir şekilde birbirine bağlanarak bir mânâ akışının inşa edilmesi.
 • Ulvî hisleri uyandırıcı bir üslubun kullanılması.

Nesirleri değerlendirirken göz önünde bulundurduğumuz kriterler:

 • Çalışmanın daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması.
 • Orijinal bilgilerin bulunması.
 • İman, marifetullah, muhabbetullah ve zevk-i ruhaniyi besleyen mesajlar ihtiva etmesi.
 • Sadece problemlere değil çözümlere de yer vermesi.
 • Ümit aşılaması.
 • İnsicamlı olması.
 • Genel okur kitlesine hitap eden bir üslup kullanılması.
 • Dil bilgisi ve imla kurallarına riayet edilmesi.
 • İktibaslarda kaynakların belirtilmesi.
 • Dipnotların, Word’ün “Dipnot Ekle” komutu kullanılarak eklenmesi.
 • Kelime sayısının 400 ile 800 arasında olması.
 • Türkçe karakter kullanımına dikkat edilmesi.
 • Atıf formatına dikkat edilmesi. Örnekler:
  Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, İstanbul: Şahdamar Yayınları, 2010, s. 794.
  Ebû Dâvûd, Edeb, 58.
  Hicr, 15/49.
  M. Fethullah Gülen, “İnanmış İnsanın Nitelikleri”, Çağlayan, Ağustos 2020, s. 2–4.

Çalışmalarınızı genccaglayandergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Mesajınızda mesleğinizi ve bulunduğunuz ülkeyi belirtmenizi rica ederiz.

Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.