Kasım 2021 Mehmet Remzi Şiir

Yolumuz

Nurlu yoldur yolumuz, şevkle koşar gideriz
Kullara kulluk yoktur, Hakk’adır hürmetimiz

Aciziz, firkat gurbet, hasret ilaçtır bize
Hasretle demlenir aşk, Hakk’adır hasretimiz

Gani’dir Allah deyip kula minnet etmeyiz
Bunca lütfa şükreder, Hakk’adır minnetimiz

Ehad’dir, Vâhid’dir O, çokluk değil tekdir O
O’nsuz her şey acıdır, Hak yolu şerbetimiz

Göz görmez, akıl ermez, hayal yolda yürümez
Sanat, ilim, ittifak, sevgidir izzetimiz

İbretle baka baka gez, ders al yeryüzünü
İstikbale giderken Hakk’adır niyetimiz

Hayat nefes, çeşitli nimetler, dağ, taş, dünya
Rahmet rahmet lütuflar, Hakk’adır minnetimiz

Nokta kadarcık yerin yoktur Remzi kâinatta
Yolcuyuz, menzil belli, Hakk’adır biletimiz

Benzer Yazılar