Gamzenur Uzunlu Haziran 2024 Şiir

El-Aman

Yollarda kaldım çok zaman
Yolcu oldum ben her an
Yeryüzü bize ayan,
Son durak yaklaşıyor, el-aman!

Eser şimdi yel her yanda lalezarın
Gözlerimdedir hicranın
Ebediyete açılan kapı
İşte kulun secde anı

Geldim haddimi bilmeden
Eğildim başaklar gibi birden
Geçtim şimdi serden
Sevindir bu kulunu umulmadık yerden

Her yanda yeni bir heyecan
Ya Rab, Sensin âyetleri aşikâr olan
Zulmetler dağılınca doğdu
Yeni bir baharla kullar âb-ı hayat buldu