Haziran 2024 Lena Eren Şiir

Noksanlığın Sadası

Muti ol ey gafil nefsim
Nedir bu divane hâlin
Varsa bu seyirde bir hayalin
Hitamı için mücrim ahvâlinin

Hem bilmez misin
Rahman’a sığınmayanın hâli hazin
Vaktidir hâtime çekmenin
Girift etvarına gafil nefsin

Kurtul ki gülgûn oluversin
Vuslata giden yolun her zerresi
Münacat et ki Hakk’a meyletsin
Sâlik olduğun yolda varlığının her zerresi